Poskytujeme závodní lékařskou péči​

Vyhláška o pracovnělékařských službách č.79/2013 sb.,ze dne 26.března 2013 o provedení některých ustanovení zákona č.373/2013 Sb.,o specifických zdravotních službách: Obsah pracovnělékařských služeb je hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání, poradenství a poradenská činnost a dohled na pracovišti . Dále jsou zde řazeny lékařské prohlídky ke zjištění zdravotního stavu ke vzdělávání a v průběhu vzdělání, pracovnělékařské prohlídky a odborná vyšetření. Pracovnělékařskými prohlídkami jsou – vstupní prohlídka, periodická a mimořádná prováděné za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, výstupní prohlídka a lékařská prohlídka po skončení rizikové práce.

V naší ordinaci mimo jiné nabízíme...