Ceník placených služeb

Očkování proti chřipce Influvac Tetra pro samoplátce
350 Kč
Aplikace očkovací látky
250 Kč
Přihláška na střední a vysokou školu
300 Kč
Řidičský průkaz nad 65 let, prodloužení
500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace
400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace expres do 24 hod
600 Kč
Vyšetření a vydání potvrzení či posudku o zdravotním stavu na žádost pacienta či zaměstnavatele nesouvisející s léčebně preventivní péčí
500 Kč
Pokud je potřeba EKG vyšetření
400 Kč
Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob do 60 let
500 Kč
Vyšetření a potvrzení zdravotní způsobilosti řídit motorová vozidla u osob nad 60 let
300 Kč
Vyšetření a potvrzení o zdravotním stavu k vydání zbrojního průkazu (či přezkoumání jeho platnosti) na žádost pacienta či zaměstnavatele
600 Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi povinná či hrazená očkování
200 Kč
Odběr krve na žádost pacienta či zaměstnavatele
200 Kč
Administrativní úkon
od 400 Kč
Vypsání pojistky pro komerční pojišťovnu
od 400 Kč
Celkové vyšetření lekařem na žadost pacienta, komplexní vyšetření u výkonů nehrazených pojišťovnou
1000 Kč
Cílené vyšetření pro samoplátce
500 Kč
Předoperační vyšetření (vyžádané zákroky)
1000 Kč
Profesní průkazy
400 Kč
Potvrzení ke studiu, ÚP, azylový dům atd.
200 Kč
Potvrzení pro sportovní činnost
300 Kč
Výpis z dokumentace
250 Kč
STREP test pro samoplátce (stěr z krku na pozitivitu streptococus sk. A, Strep A s výsledkem do 10 minut)
400 Kč
CRP pro samoplátce (pojištěným pac. zdarma, dle indikace lékaře)
400 Kč
EKG pro samoplátce (pojištěným pac. zdarma, dle indikace lékaře)
400 Kč
Poplatek při ztrátě testu na OK a vydání nového
200 Kč
Vystavení nového očkovacího průkazu
100 Kč
Zkumavka na moč
20 Kč
Kopírování a tisk zdravotnické dokumentace (cena za stránku)
10 Kč
Vypsání náhradního hlášení pro MSSZ při ztrátě nebo na žádost pacienta
100 Kč