Vyšetření elektrokardiogramem (EKG)

je záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou. Tento záznam je pořízen elektrokardiografem. EKG je standardní neinvazivní metodou funkčního vyšetření elektrické aktivity myokardu. Signál se šíří z myokardu poměrně snadno všemi směry do celého těla, aniž by byl výrazněji zeslabován. EKG signál proto můžeme zaznamenat v poměrně velké amplitudě prakticky na libovolném místě tělesného povrchu. EKG slouží k posouzení, zda je srdeční aktivita normální nebo zda dochází k jejím poruchám.

V naší ordinaci mimo jiné nabízíme...