O naší ordinaci

MUDr. Sylva Táborská, praktický lékař

Do ordinace praktického lékaře jsem nastoupila po praxi v ambulantním provozu a desetileté praxi u zdravotnické záchranné služby města Brna, kde jsem působila ve funkci sekundárního lékaře ve výjezdových skupinách rychlé lékařské pomoci včetně letecké záchranné služby. V letech předchozích jsem působila jako lékař anesteziolog ve fakultní porodnici v Brně. v současné době provozuji ordinaci praktického lékaře pro dospělé na plný úvazek, současně stále pracuji na částečný úvazek u záchranné služby.

Erudice

Promoce na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové 2000.
Atestace v oboru anesteziologie a resuscitace I. st. 2003.
Atestace v oboru urgentní medicína 2009.
Atestace v oboru všeobecné praktické lékařství 2012.

Praxe

I. gynekologicko-porodnická klinika LF-MU, odd. ARO, Obilní trh Brno 2000-2003.
Zdravotnická záchranná služba JMK 2003-dosud.
Ambulance praktického lékaře CENAP 2013.

Daniela Prokešová

Erudovaná zdravotní sestra v oboru interna, chirurgie a diabetologie.